« Založba Skip Navigation Links
NovostiExpand Novosti
Vsi učbeniki
Znanstvene monografije
Ostala gradiva
Nazaj

SPLOŠNI POGOJI

Predmetni splošni pogoji spletnega trgovanja (v nadaljevanju tudi “Splošni pogoji” in “spletna knjigarna”) se nanašajo na prodajo preko spletnih strani www.fu.uni-lj.si - (v nadaljevanju “spletna knjigarna”), katere lastnik je Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju » fakulteta«) ID številka za DDV: SI14629763. Splošni pogoji trgovanja po spletu obravnavajo delovanje spletne knjigarne, pravice in obveznosti kupca ter poslovni odnos med fakulteto in kupcem strokovne literature. Sistem »dvojnega klika oz. postopka nakupa« pomeni, da je kupec v popolnosti, brezpogojno in v celoti sprejel predmetne pogoje in potrdil njihovo razumevanje. Morebiten pogoj katerega izrazi kupec v postopku naročanja je brez pravnih učinkov za fakulteto. Fakulteta si pridržuje pravico do spremembe vsebine Splošnih pogojev na podlagi sprotnega obvestila strank ter z omogočeno sledljivostjo sprememb pogojev na spletni strani fakultete. Za optimizirano uporabo spletne knjigarne uporabljajte spletni brskalnik Mozilla Firefox ali Internet Explorer.

KUPEC IN REGISTRACIJA KUPCA

Kupec je fizična, oseba identificirana in registrirana s podatki, ki jamči za točnost in resničnost vnesenih podatkov (v nadaljevanju “kupec”). Kupec je odgovoren za neresnične, izmišljene ali napačne podatke. Fakulteta si v primeru kupčevih napak, zlorab ali kršitev  pridržuje pravico do uveljavljanja zahtevkov za nastalo škodo.

Kupec se mora pred oddajo naročila v spletni knjigarni ustrezno registrirati. Registracija vsebuje in obsega vnos osebnih podatkov, za katere uporabnik jamči, da so pravilni.

Fakulteta prodaja svoje izdelke v spletni knjigarni registriranim uporabnikom, ki so zgolj študenti, fizične osebe, ki kupujejo strokovno literaturo za namen študija ter splošno zanimanje. Prodaja je omogočena tudi za Pravne osebe. Kupec naroči literaturo iz spletne knjigarne Fakultete po ceni, ki je navedena ob prodajani strokovni literaturi. Kupci, ki so študenti Fakultete za upravo  imajo pravico do posebnega popusta o katerem so predhodno obveščeni.

ODDAJA IN OBDELAVA NAROČILA

Kupec prejme informativno potrditev po oddaji naročila od fakultete. Fakulteta pregleda naročilo iz čakalne vrste in preveri stanje zalog. S potrditvijo naročila je pogodba o nakupu strokovne literature nepreklicno sklenjena. Kupec je dolžan preveriti vsebino potrdila naročila ter Fakulteto nemudoma obvestiti v primeru kakršnekoli napake ali neskladnosti.

NAČIN PREVZEMA POŠILJKE TER ROK DOBAVE

Paket z naročenimi publikacijami boste v 2-3 delovnih dneh (izjema so izredne situacije) prejeli na vaš naslov oz. na naslov, ki ste ga navedli in potrdili kot naslov za prejem naročila. Roki dobave so informativni in ne zavezujejo Fakultete. Kupec prejme pošiljko po pošti in plača po povzetju. Kupci, ki so pravne osebe, lahko pošiljko prejmejo po pošti, vendar se zavezujejo, da bodo obveznosti poravnali v roku, ki je naveden na računu. Pošiljka vsebuje: naročeno literaturo, račun in izvod plačilnega naloga. Račun je priložen v pošiljki in vsebuje podatke kot jih posreduje kupec v  trenutku oddaje naročila. 

CENA

Cena, je navedena ob prodajani strokovni literaturi. Fakulteta/prodajalec lahko, brez predhodnega obvestila, kadarkoli spremeni  ceno pri čemer je veljavna cena tista , ki jo Fakulteta navede v pregledu naročila neposredno pred oddajo slednjega. Cene so izražene v valuti EURO. Stroške pošiljanja krije kupec.  

NAPAKE NA SPLETNI STRANI

Napake na spletni strani niso izključene. Če je cena izdelka, ki ste ga naročili, napačna, vas bo o tem obvestilo osebje fakultete  in vam ponudilo možnost, da izdelek kupite po pravilni ceni, ki vam jo bodo tudi navedli. Fakulteta bo v najkrajšem možnem času odpravilo napako. Fakulteta knjige ne bo prodala po ceni, ki bi bila škodljiva za fakulteto, če je bila stranka o tem pravočasno obveščena. Fakulteta  si pridržuje pravico, da napako popravi v roku treh (3) delovnih dni od dne, ko je bila o napaki obveščena. Prav tako si fakulteta pridružuje pravico do popravila ostalih tehničnih napak v roku treh (3) delovnih dneh, od nastanka oziroma prijave.  

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podatki, ki jih Kupec posreduje Fakulteti so predmet uporabe in varovanja skladno z veljavno zakonodajo. Fakulteta se zavezuje, da bo ravnala z osebnimi podatki skrbno in izključno za namene komuniciranja s kupcem in izvedbo naročila pri čemer osebni podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam brez predhodnega soglasja kupca. Veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov, Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o elektronskem poslovanju na  trgu in ostala relevantna zakonodaja. Fakulteta si pridržuje pravico, da začasno, brez obrazložitve ter v kateremkoli trenutku ustavi ali prekine povezavo s spletnim poslovanjem  in dostopom do spletne knjigarne fakultete, zaradi tehničnih razlogov ali razlogov povezanih z učinkovitostjo in varnostjo poslovanja brez, da bi bila za slednje kakorkoli odgovorna.

PRAVICE

Spletna stran je za namene teh splošnih pogojev pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu : www.fu.uni-lj.si  ter tako vse avtorske pravice in pravice, ki se na spletni strani pojavljajo ter so bodisi v lasti fakultete oz. v lasti tistih, ki z njimi upravičeno razpolagajo.

PRITOŽBE in SODNA PRISTOJNOST

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni in se presojajo skladno s slovenskim pravom. S sprejemanjem splošnih pogojev poslovanja kupec soglaša, da se bodo vsi spori, ki bi izvirali iz teh splošnih pogojev ali  bili z njimi kakorkoli povezani reševali izključno pred stvarno pristojnim sodiščem po sedežu Fakultete v Sloveniji.