« Založba Skip Navigation Links
NovostiExpand Novosti
Vsi učbeniki
Znanstvene monografije
Ostala gradiva
Dodaj v voziček
 
Vidiki in dejavniki uspešnega izvajanja javnih politik v Sloveniji


Cena 12.00 €
Povprečna ocena:      
UREDNIKI: dr. Mirko Vintar, dr. Aleksander Aristovnik, dr. Maja Klun

Iz vsebine:
V monografiji predstavljamo vmesne rezultate triletnega temeljnega raziskovalnega projekta TRP z naslovom Razvoj modela za spremljanje in vrednotenje razvojnih programov in projektov javnega sektorja, ki se izvaja v okviru raziskovalnega programa (ARRS) naslovom Razvoj sistema učinkovite in uspešne javne uprave. Osrednji cilj projekta je podrobneje raziskati področje izvajanja javnih politik v Republiki Sloveniji ter identificirati in osvetliti ključne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost izvajanja javnih politik. Predložena monografija je eden od prvih oprijemljivih rezultatov tega projekta. Monografija je razdeljena na dva dela. V prvem, znanstvenem delu monografije, smo strnili dosedanje rezultate raziskav v okviru projekta in jih dopolnili s pogledi in povezanimi raziskavami nekaterih drugih sodelavcev Fakultete za upravo. V drugem delu skušamo predstaviti še nekaj refleksij iz prakse, s katerimi želimo obogatiti poglede na izvajanje javnih politik v Sloveniji s strokovnjaki z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami.


Izdajatelj:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
ISBN 978-961-262-108-7
Leto izdaje: 2018
Število strani: 216
Naklada: 150 izvodov
Jezik: slovenski
Cobiss ID:
294382848