« Založba Skip Navigation Links
NovostiExpand Novosti
Vsi učbeniki
Znanstvene monografije
Ostala gradiva
Dodaj v voziček
 
Strateški menedžment v javnem sektorju


Cena 19.00 €
Povprečna ocena:      
AVTORJA: DR. PRIMOŽ PEVCIN, DR. SABINA BOGILOVIĆ

 Knjiga Strateški menedžment v javnem sektorju proučuje temeljne faze strateškega menedžmenta, saj sledi logiki, da je proces strateškega menedžmenta v javnem sektorju sestavljen iz dveh ključnih korakov: formulacije strategije in udejanjanja strategije. Pri obravnavi avtorja izhajava iz splošnih principov strateškega menedžmenta, nato sledi aplikacija na nekatere posebnosti procesa v javnih in nepridobitnih organizacijah. Pri tem knjiga obravnava tudi strateški menedžment v nepridobitnih organizacijah, s čimer bralcu omoči vpogled v potek procesa v vseh treh sektorjih: pridobitnem, javnem in nepridobitnem.

Izdajatelj:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
ISBN 978-961-262-105-6
Leto izdaje: 2017
Število strani: 144
Naklada: 200 izvodov
Jezik: slovenski
Cobiss ID: 290935808