« Založba Skip Navigation Links
NovostiExpand Novosti
Vsi učbeniki
Znanstvene monografije
Ostala gradiva
Dodaj v voziček
 
Sodobni pristopi, metrike in kazalniki za spremljanje in vrednotenje javnih politik


Cena 5.00 €
Povprečna ocena:      

Uredniki

dr. Mirko Vintar

dr. Aleksander Aristovnik
dr. Ljupčo Todorovski

Namen monografije je omogočiti širši pregled trenutnih raziskav na področju analize politik. Medtem ko se večina poglavij osredotoča na najsodobnejše raziskave na obravnavanem področju v Sloveniji, del monografije vključuje tudi poglavja o primerjalnih analizah med državami, kakor tudi poglavja o analizi politik v izbranih državah, na primer na Češkem, v Makedoniji in Srbiji. Zbrana poglavja so združena v tri temeljne dele. Prvi del vključuje štiri poglavja o teoretskih in metodoloških načelih (platformah) vrednotenja javnih politik. V drugem delu so zbrana štiri poglavja o praktičnih pristopih k vrednotenju javnih politik na posameznih izbranih področjih, in sicer na področju okolja, izobraževanja, lokalne samouprave in upravnih postopkov. Zadnji tretji del vsebuje pet poglavij o vrednotenju javnih politik na področju e-uprave.

Izdajatelj:  Fakulteta za upravo
ISBN: 978-961-262-065-3

Leto izdaje: 2013
Število strani: 329
Naklada: 200 izvodov
Jezik: slovenski, angleški
Cobiss ID: 269092608