« Založba Skip Navigation Links
NovostiExpand Novosti
Vsi učbeniki
Znanstvene monografije
Ostala gradiva
Dodaj v voziček
 
SINOMIJA: modrost kolektivnega ustvarjanja pravil


Cena 20.00 €
Povprečna ocena:      

AVTOR: DR. MIRKO PEČARIČ

Iz vsebine:
Kaj imata skupnega kaos in pravo, kaj je sinomija? Ne morete je poznati, saj je avtor ustvaril nov pojem, ki združuje simfonijo (sozvočje) in nomose (zakone) v modrost skupnega sprejemanja pravil. Delo, ki je pred vami, ponuja drugačen pogled na pravno znanost, pogled z vidika teorije kompleksnih, dinamičnih in prilagodljivih sistemov ter njihove samoorganizacije brez centralnega planerja, tj. teorije kaosa z zrcalnimi simetrijami, fraktali, vzorci, bifurkacijami, večrazsežnostjo, mrežami, faznimi prehodi in nastajanjem reda iz nereda. Ideja dela temelji na povezavi temeljnih značilnosti kaosa, apliciranega na pravno znanost, da bi prišli do kolektivne modrosti, ki na podlagi neodvisnosti in raznolikosti (so)udeležencev na kolektiven način sprejema splošna pravila. Delo obravnava kakovost sistema odločanja kot stopnjo njegove organiziranosti, po kateri zaznava, pridobiva ter obdeluje informacije in ob nepopolnih informacijah omogoča pravila in na njih temelječa dejanja na podlagi verjetnostnih sklepanj ali vnaprej predvidenih različnih pravnih scenarijev (v okviru enega pravila). V izhodišču tako predstavlja zasuk od klasičnega pojmovanja, po katerem posledica sledi vzroku, oz. od enosmerne teorije vzroka in posledice − ki še vedno prevladuje v mehanskem pogledu na pojave − proti biološki teoriji krožne kavzalnosti, po kateri so vzroki učinki in slednji hkrati tudi vzroki povezani v neprekinjenem procesu medsebojnega (so)vplivanja in (so)učinkovanja. V tako razumljenem okolju pa je bistvenega pomena, da ima sistem na voljo detektorje, ki zaznavajo spremembe v realnem prostoru in času, tukaj in sedaj.

Izdajatelj:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
ISBN 978-961-262-102-5
Leto izdaje: 2017
Število strani: 467
Naklada: 200 izvodov
Jezik: slovenski
Cobiss ID: 290150912