« Založba Skip Navigation Links
NovostiExpand Novosti
Vsi učbeniki
Znanstvene monografije
Ostala gradiva
Dodaj v voziček
 
Public Administration Reforms in Eastern EU Member States


Cena 10.00 €
Povprečna ocena:      
UREDNIKA: dr. Polonca Kovač, dr. Mantas Bileišis

Iz vsebine:
Znanstvena monografija o reformah javne uprave v vzhodnih članicah Evropske unije je prvo delo te vrste. Po enotnem raziskovalnem modelu povezuje regijske in nacionalne vire ter analize o dobrem upravljanju kot cilju ukrepov, bodisi po smernicah EU bodisi zaradi teženj posameznih držav k modernizaciji. Ugledni avtorji preučujejo reforme, njihove uspehe in stranpoti v devetih obravnavanih državah v zadnjih 25 letih. Namen je identificirati stanje, podati ideje za nadaljnje izboljšave v politično-upravnem sistemu, premagati implementacijski razkorak, pospešiti prenos dobrih praks in poglobiti sodelovanje pri raziskavah.

 

Izdajatelj:  Fakulteta za upravo, Mykolas Romeris University Lithuania
ISBN 978-9955-19-844-4
Leto izdaje: 2017
Število strani: 504
Naklada: 140 izvodov
Jezik: angleški
Cobiss ID: 289427456