« Založba Skip Navigation Links
NovostiExpand Novosti
Vsi učbeniki
Znanstvene monografije
Ostala gradiva
Dodaj v voziček
 
Primerjalni pogled na delovanje izbranih področij javnega sektorja v Sloveniji


Cena 10.00 €
Povprečna ocena:      
Uredniki

dr. Mirko Vintar
dr. Maja Klun
dr. Alenka Kuhelj


Glavni namen in cilj znanstvene monografije je postaviti ogledalo izbranim segmentom našega javnega sektorja. To naj bi raziskovalcem in strokovnjakom, ki tako ali drugače sodelujejo pri razvoju slovenskega javnega sektorja ali ga usmerjajo, olajšalo diagnosticiranje trenutnega stanja in tudi iskanje boljših rešitev za prihodnost.

Svetovna finančna in gospodarska kriza prinašata dolgoročne dramatične posledice za nadaljnji razvoj javnega sektorja po svetu in nič manj v Sloveniji. Monografija zapolnjuje vrzel na področju raziskav sistemskih in razvojnih vprašanj slovenskega javnega sektorja, ki jim je bilo v preteklosti namenjeno premalo pozornosti, a bodo ključnega pomena za iskanje izhoda iz krize. Zajeti so predvsem primerjalni pogledi na sistemske rešitve držav članic EU in Slovenije, saj so se v Evropski zvezi izoblikovali različni modeli javnega sektorja, rešitve, izkušnje in dobre prakse, ki nam lahko ob ustreznem kritičnem ovrednotenju zelo pomagajo pri iskanju boljših rešitev za naša okolja. Ob nujni racionalizaciji javnega sektorja bodo prav drugačne rešitve, ki bodo racionalnejše, a hkrati učinkovitejše in uspešnejše, zagotavljale ohranjanje bistva socialne države in kakovostno rast javnih storitev.

Knjiga bo koristen vir znanstvenikom, raziskovalcem, študentom in tudi strokovnjakom, ki se v praksi ukvarjajo z razvojem javnega sektorja.

Izdajatelj: Fakulteta za upravo
Število strani: 279 strani
ISBN: 978-961-262-050-9
Leto izdaje: 2012
Jezik: slovenski
Cobiss ID: 259675904