« Založba Skip Navigation Links
NovostiExpand Novosti
Vsi učbeniki
Znanstvene monografije
Ostala gradiva
Dodaj v voziček
 
Pravo javne uprave


Cena 19.00 €
Povprečna ocena:      
AVTORJA: DR. IZTOK RAKAR, DR. BOJAN TIČAR

Učbenik »Pravo javne uprave«  je pregledno in sistematično delo, kjer so predstavljene osnove upravnega prava, temelji pravne ureditve in delovanja državnih organov, lokalne samouprave, nosilcev javnih pooblastil in izvajalcev javnih služb ter osnove pravnega položaja funkcionarjev, javnih uslužbencev in njihovega plačnega sistema. Učbenik je po svoji zasnovi sodobno študijsko gradivo z uporabnim stvarnim kazalom, ki želi prispevati k teoretični in praktični uporabi posameznih pravnih institutov, povezanih z javno upravo. Ključne značilnosti učbenika so jasnost in razumljivost izražanja, sistematičnost in preglednost, k čemur prispeva 58 shem in 40 tabel. Presega okvir slovenskega pravnega in upravnega prostora, saj poleg splošne teoretične obravnave institutov vsebuje elemente razvoja in primerjalne javne uprave.

Izdajatelj:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
ISBN 978-961-262-103-2
Leto izdaje: 2019, ponatis 1. izdaje
Število strani: 383
Naklada: 200 izvodov
Jezik: slovenski
Cobiss ID:
302239488