« Založba Skip Navigation Links
NovostiExpand Novosti
Vsi učbeniki
Znanstvene monografije
Ostala gradiva
Dodaj v voziček
 
Osnove splošnega upravnega prava


Cena 19.00 €
Povprečna ocena:      
AVTOR: PROF. DR. MIRKO PEČARIČ

Učbenik Osnove splošnega upravnega prava temelji na dolgi tradiciji delovanja javne oblasti, ki jo okvirjajo pravne norme, nastale tekom demokratičnih procesov in na sodni praksi, ki je izoblikovala njegova temeljna načela ter nenehno pomaga upravi, da v mejah pravne dopustnosti sledi novejšim oblikam tehnološkega in družbenega življenja. Kompleksnost okolice, vsestransko povezana in prepletena vplivanja, interes družbe kot celote, vzročno-vrednostna izbira, kognicija in zdravorazumsko mišljenje, podrejanje empiričnih dejstev pod normativne, gibanje med javnim in zasebnim – vse te in vrsta drugih oznak, delajo specifiko upravnega prava za »živo« gibanje, ki se omenjenim značilnostim prilagaja, jih kroji, usmerja in nadzira s pravnimi načeli, odprtimi, zaprtimi ter nedoločenimi pojmi, bolj ali manj določenimi standardi, vezanim delovanjem in prostim preudarkom, med bolj ali manj zadržanim odločanjem, med učinkovitostjo in zakonitostjo oziroma mejami dopustnega, zahtevanega in prepovedanega. Učbenik podaja temeljni vpogled v posebno vejo prava, s katero se državljani dnevno
srečujemo, javna oblast pa jo uporablja kot osnovno orodje. Za delovanje pravne države je temeljnega pomena, s tem pa tudi za vse tiste, ki si želijo vpogleda v vse bolj kompleksno dejavnost javne oblasti.


Izdajatelj:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
ISBN 978-961-262-107-0
Leto izdaje: 2021, 1. dopolnjena in predelana izdaja
Število strani: 356
Naklada: 200 izvodov
Jezik: slovenski
Cobiss ID:
53765379