« Založba Skip Navigation Links
NovostiExpand Novosti
Vsi učbeniki
Znanstvene monografije
Ostala gradiva
Dodaj v voziček
 
Menedžerska ekonomika v javnih in nepridobitnih organizacijah


Cena 19.00 €
Povprečna ocena:      
AVTOR: DR. PRIMOŽ PEVCIN

Knjiga Menedžerska ekonomika v javnih in nepridobitnih organizacijah obravnava izbrana vprašanja s področja poslovne in menedžerske ekonomike. Knjiga je v vsebinsko-tehničnem smislu napisana tako, da želi ohraniti znanstveno in strokovno jedro, hkrati pa bralca prek številnih praktičnih primerov usmeriti na razumevanje obravnavanih tematik v glavnem v kontekstu delovanja javnih in nepridobitnih organizacij. Sledi se generičnemu pristopu, ki ga dopolnjuje aplikacija prek primerov posebnosti navedenih problematik v javnem in nepridobitnem sektorju. Posebno vrednost delu daje obsežen fokus na izpostavljanje problematike posameznih tematik in na aplikacijo agentske teorije, ki predstavlja enega osrednjih problemov na področju menedžerske ekonomike kot tudi sodobne teorije upravljanja. Pri tem velja poudariti, da je agentski problem še posebej izrazit v javnih in nepridobitnih organizacijah, predvsem zaradi večplastnosti deležnikov. V tem kontekstu velja iskati tudi glavni namen dela, tj. čim bolj celostno izpostaviti glavne tematike tako klasične kot sodobne menedžerske ekonomike, s čimer se želi razširiti poznavanje in spodbuditi proučevanje izbranih vprašanj menedžerske ekonomike tudi v javnem in nepridobitnem sektorju. 

Izdajatelj:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
ISBN 978-961-262-109-4
Leto izdaje: 2018
Število strani: 140
Naklada: 200 izvodov
Jezik: slovenski
Cobiss ID: 295949568