« Založba Skip Navigation Links
NovostiExpand Novosti
Vsi učbeniki
Znanstvene monografije
Ostala gradiva
Dodaj v voziček
 
Javne službe


Cena 10.00 €
Povprečna ocena:      
Avtorja

dr. Mirko Pečarič
dr. Bojan Bugarič

Avtorja sta se obdelave javnih služb lotila na sistematičen in poglobljen način. Celovito sta obdelala zgodovino nastanka in splošne družbenopolitične razmere pred pojavom javnih služb ter opredelila pojem javne službe v časovnih prehodih. V delu sta podala lastno definicijo javne službe kot »opravljanje določene dejavnosti v javnem interesu, kadar te dejavnosti ni mogoče opravljati na trgu zaradi dejanskih ali strateških (političnih, gospodarskih) razlogov«. Za razliko od podobnih del je, poleg navajanja vseh znanih oblik oziroma načinov izvajanja javne službe, podana tudi razmejitev javne službe od podobnih javnopravnih oblik delovanja države: javnega pooblastila, javnega dobra, javne ustanove, društva v javnem interesu, organov v sestavi in javnih agencij, informacij javnega značaja in revizijskih pristojnosti Računskega sodišča v zvezi z uporabniki javnih sredstev.
 
Monografija bo zagotovo zanimiva za vse, ki se kakorkoli ukvarjajo z javnimi službami tako na nacionalni kot evropski ravni.
 

 

Izdajatelj:  Fakulteta za upravo
Število strani: 254
ISBN: 978-961-262-040-0
Leto izdaje: 2011
jezik: slovenski
Cobiss ID: 254258688