« Založba Skip Navigation Links
NovostiExpand Novosti
Vsi učbeniki
Znanstvene monografije
Ostala gradiva
Dodaj v voziček
 
Izzivi demokratične in učinkovite oblasti


Cena 12.00 €
Povprečna ocena:      

UREDNIKA:
dr. Aleksander Aristovnik
dr. Polonca Kovač


Izzivi demokratične in učinkovite oblasti – izbrani vidiki delovanja avtoritativnih organov slovenske javne uprave
Challenges of democratic and efficent authority – selected aspects of authoritatve Slovene public administration bodies functioning
Znanstvena monografija se poveča neredko spregledanim vidikom delovanja javne uprave, tj. oblastni funkciji, kot jo izvajajo različne institucije, od inšpektoratov, policije, finančne uprave, občin itd. Avtoritarni organi so pri svojem delovanju zavezani predvsem varstvu javnega interesa, ki je v teh razmerjih neredko v neposrednem nasprotju s pričakovanji strank in stremljenju k učinkovitosti. Toda te kolizije je treba preseči za doseganje dobre uprave, ki združuje racionalno upravljanje in demokratično varstvo pravic. Avtorji znanstveno osvetljujejo izbrane vidike, pri čemer je za celotno monografijo značilen več disciplinaren pristop, v pomoč pa bo tudi odločevalcem in izvajalcem avtoritarnih dejavnosti v praksi.

Izdajatelj:  Fakulteta za upravo
ISBN 978-961-262-100-1
Leto izdaje: 2017
Število strani: 272
Naklada: 200 izvodov
Jezik: slovenski
Cobiss ID: 290014208