« Založba Skip Navigation Links
NovostiExpand Novosti
Vsi učbeniki
Znanstvene monografije
Ostala gradiva
Dodaj v voziček
 
Ekonomika in menedžment javnega sektorja v razmerah gospodarske krize


Cena 10.00 €
Povprečna ocena:      

Uredniki

 

 

dr. Stanka Setnikar Cankar
dr. Janez Stare
dr. Primož Pevcin

 

O monografiji

Spremljanje, poznavanje in oblikovanje ter kasnejše menedžeriranje ekonomsko vzdržnih javnih politik predstavlja en vidik izhoda iz krize. Ideje zanje prinaša tudi monografija, ki posega na različna področja ekonomike in menedžmenta v javnem sektorju. S predstavljenimi mednarodnimi primerjavami, izsledki raziskav, analizami in predlogi je monografija dobrodošlo napotilo k izboljšanju stanja ter novim rešitvam na posameznih področjih delovanja javnega sektorja oziroma izvajanja javnih politik. Monografijo sestavlja sedem ločenih prispevkov, ki odražajo znanstveno delo članov Inštituta za ekonomiko in menedžment v javnem sektorju. Glede na to, da je znanstveno-raziskovalno delo članov inštituta precej raznoliko, je navedeno moč razbrati tudi iz tematik prispevkov, kjer je možno zaslediti dela s področja javnih financ, učinkovitosti in organizacije zdravstvenega sistema, lokalne samouprave itd. Uredniki vidimo dodano vrednost monografije predvsem v obravnavi zelo aktualnih vidikov delovanja javnega sektorja v razmerah aktualne gospodarske in javnofinančne krize, zato menimo, da bo predstavljala pomemben pripomoček tako oblikovalcem javnih politik kot širši strokovni javnosti, ne nazadnje pa tudi študentom pri študiju aktualnih problemov delovanja slovenskega javnega sektorja.

 

 

Izdajatelj:  Fakulteta za upravo
ISBN: 978-961-262-063-9
Leto izdaje: 2014
Število strani: 329
Naklada: 200 izvodov
Jezik: slovenski
Cobiss ID: 273634048